20 maj 2021
Falbygdens museum

Ströget
S:t Olofsgatan i Falköping - finrum och vardagsrum, 23 maj - 26 september 2021

Denna sommarutställning handlade om Ströget eller S:t Olofsgatan i Falköping, gatan som binder samman den gamla staden vid kyrkan med centrat vid järnvägen. Här har stadens invånare strålat samman och träffats, till vardag och fest, igår som idag.

S:t Olofsgatan, eller i folkmun Ströget, har sedan 1900-talets början spelat en central roll i Falköping. Från att ha varit en del av landsvägen mellan Skara och Falköping fick den det ärofyllda uppdraget att binda samman den gamla staden vid kyrkan med det nya stationssamhället vid Ranten. Utvecklingen mot paradgata som skulle förena, försköna och ena började.

Utmed Ströget har stadens invånare promenerat, visat upp sig i fina söndagsstassen eller i sin fräcka bil, träffat folk och umgåtts. Ströget har varit arenan för folkfester, demonstrationer och parader men också en plats där människor arbetat, verkat och bott. Ta del av gatans utveckling i sommarens fotoutställning. 

  • Utställningen visades på Falbygdens museum under perioden
    23 maj - 26 september 2021.

Utställningen i verkligheten

Följ Strögets historia på plats! Hämta guidehäftet På upptäcktsfärd längs Ströget på museet eller Turistbyrån och följ gatans historia kvarter för kvarter. På egen hand, när du har tid.

svartvitt foto av karnevalståg, troligen 1990-tal

Dina bästa Strögetminnen

Vad betyder Ströget för dig? I samband med utställningen gjordes en insats för att samla in minnen eller bilder från Ströget. Enstaka berättelser inkom.