20 maj 2021
Falbygdens museum

Gerumsmanteln - ett spännande mossigt fynd

En sommardag för 100 år sedan hittades ett tygstycke i
Hjortamossen på Gerumsberget, mellan Falköping och Tidaholm. Efter några undersökningar visade det sig vara Sveriges äldsta klädesplagg, en mantel. Efterforskningarna väckte många frågor. Manteln var exempelvis full av hål efter ett stickvapen.

-Hur hade manteln hamnat på mossen?
-Vem var ägaren?
-Kan manteln vara ett bevismaterial i en 2300 år gammal mordhistoria?

Falbygdens är full av fynd från forntiden som är unika och spännande, Gerumsmanteln är ett av dem. Med miniutställningen om manteln uppmärksammas de spännande fyndomständigheterna och olika teorier om vad som kan ha hänt för cirka 2000 år sedan.

Utställningen har producerats av Falbygdens museum och visades från 8 november 2020 till och med 29 augusti 2021.