7 september 2020
Falbygdens museum

Swedbank - 200 år i Sverige, 160 år i Falköping,
13/9-25/10 2020

Denna miniutställning berättade om en banks utveckling, ur folkrörelse och radikala tankar om att vem som helst, när som helst skulle ha rätt att spara en slant för sitt eget bästa. Genom att uppmuntra människor till sparande skulle fattigdomen bekämpas.

svartvitt foto av bankhuset på Storgatan

För 160 år sedan startades en Sparbank i Falköping. 1917 bildades Jordbrukskassan - senare Föreningsbanken. Båda har sedan dess verkat i Falköping, först på var sitt håll och från 1997 tillsammans som Föreningssparbanken, nu Swedbank.

Utställningen visades under perioden 13 september - 25 oktober och tillkom i samverkan med Swedbank Falköping.