30 juni 2019
Falbygdens museum

Utflykt i de holländska alperna,
15/9 - 13/10 2019

Under hösten 2019 visades utställningen Utflykt i de holländska alperna på Falbygdens museum. Utställningen bestod av collage gjorda med fotokopierade bilder i flera lager, både egna och andras. Normans stora intresse för geologi och universums grundläggande krafter återspeglades i verken.

Föredrag

Under hösten höll Norman Sandén vid två tillfällen föredrag där han berättade om sina tankar.

Östasiatisk bergsmetaforik: Om kontakten mellan landskap och meditation. Under 900-talet växte i Kina fram en fördjupad kontakt mellan landskap och meditation i form av en tredelad språklig figur – vatten/tomrum/berg. En figur som förblivit levande i över tusen år och som fortfarande används i Korea, Japan och Kina.

Vad är landart? om Robert Smithson: Om landartkonstens pionjär, hans gärning och liv: Vad är landart? Den ständigt verksamma entropin, konst som självförändrande process/termodynamik.

Utställningen visades under perioden 15/9-13/10 och var ett samarrangemang med Falbygdens konstförening.