30 juni 2019
Falbygdens museum

Lager av historia,
26/5 2019 - 9/1 2020

Utställningen var berättelsen som började för 1700 miljoner år sedan. Det handlade om Falbygdens geologi och hur Västergötlands Platåberg bildades. I utställningen kunda besökaren kolla in de olika bergarter och mineral bergen är uppbyggda av! Hitta ortoceratiten och skåda landskapet "från ovan".

Historien fortsätter i landskapet. Genom att besöka historiska platser kan du resa i tiden. Välkommen att upptäcka en ny värld!

Lager av historia visades i Vaktmästarbostaden, den lilla röda stugan bredvid museet, 26 maj 2019 till 9 januari 2020. Utställningen var producerad av geolog Torbjörn Persson på uppdrag av projekt Platåbergens Geopark.