30 juni 2018
Falbygdens museum

Levnadsbilder i trä - täljda skulpturer,
4/2 - 15/4 2018

Under våren 2018 visade museet en mindre utställning bestående av täljda träskulpturer skapade i bygden. Figurerna skildrar livet i glädje och sorg under tidigt 1900-tal och blir därmed en sorts tidsdokument - över eviga livsscener vi fortfarande känner igen men också över sådant som blivit allt mer ovanligt i vår tid.

Informationen om verken är knapphändig. De flesta träskulpturerna har en signatur av den som gjort verket, men en del är omärkta. Följande namngivna snidare finns med: C.O. Svensson, Anders Larsson, Oskar Falk, Gustaf Pettersson och Gustaf Wass.