30 juni 2018
Falbygdens museum

Blommor till Lennart Dahl,
9/9 - 7/10 2018

Höstens konstutställning på Falbygdens museum gick i starka färger! Konstnärsparet Jarl Ingvarsson och Marie Capaldi visade målningar inspirerade av falbygdspoeten Lennart Dahl.

"Vi är ett konstnärspar som har läst och träffat poeten Lennart Dahl. Eftersom han kommer från dessa trakter vill vi gärna hylla honom på Falbygdens museum med denna utställning Blommor till Lennart Dahl".

Utställningen invigdes tillsammans med konstnärerna Marie Capaldi och Jarl Ingvarsson.

Ett samarrangemang med Falbygdens konstförening

Vem är Lennart Dahl?

Lennart Dahl (1922-1993) är en falbygdspoet som trots att han blev blind fann sin roll som sanningssägande poet – med skarp syn. Lennart diktade bland annat om stad och bygd, gav ut flera böcker men skrev också regelbundet i lokaltidningen.

En av hans mest kända dikter sägs skildra jantelagen i Falköpingstappning:

”Inga träd
får växa upp
i himlen här”

Ur Berättelsen om träden i Rantestad.

Lennart Dahl föddes i Falköping 1922. Han växte upp på Östertullsgatan vid Hästbacken och kom att leva och verka i staden hela sitt liv. Från 1950-talet var han bosatt på Lidgatan vid Mössebergsparken med sin familj. Han arbetade i ett eget större familjeföretag inom byggnadsbranschen. Han studerade på Axevalla och Ljungskile folkhögskolor - senare tog han fil. kand. i litteraturvetenskap, antikens kultur- och samhällsliv samt idé- och samhällshistoria.

Redan i tjugoårsåldern led Lennart av synbesvär och 1965 blev han helt blind. Trots detta publicerade han texter i lokalpressen och regelbundet i FT från 1960-talet fram till sin död i början av 1990-talet. Lennart har skrivit flera böcker med dikter - Spårljus (kom ut 1965 när han nyligen blivit helt blind), Verklighetsförsök (1967), Sju skedar ljus (1970), Telefonsamtal ur Matteus (1973), Träden i Rantestad (1975) och 69 dikter (1978). Vem är blind (1981) är en personlig samling som innehåller texter om hur det kan vara att vara blind. Den fick en internationell publik då den gavs ut på engelska 1987. Lennart medverkade även i boken Lyriskt partitur för 4 stämmor (1987). 1971 fick han Falkpings kommuns kulturstipendium. 1983 var han ordförande i Göteborgs författarsällskap.

Conny Bäckström har tonsatt åtta dikter från samlingen 69 dikter, skivan heter Blå fågel och kom ut 1982. Conny var även engagerad i musikalen Sagan om Kuno Huno, premiär på Medborgarhuset i Falköping 1987.

Mer om Lennart Dahl finns att läsa i Lennart Dahl. Minnesbok, av Jan-Olof Andersson.