30 juni 2017
Falbygdens museum

Megalit Massiv Mystik - konstutställning,
19/3 - 17/4 2017

Christina Norström Blankstein ställde ut målningar inspirerade av Falbygdens fornlämingar, och då särskilt megalitgravarna.

"Megalitkulturen har sedan länge fascinerat mig, framför allt dess monumentala fornminnen. Jag vill med mina målningar visuellt påminna om den kulturskatt vi fått att förvalta."

Om konstnären

Christina kommer ursprungligen från Västergötland men har främst varit verksam i USA och i Tyskland. Konstnärskarriären inleddes som framgångsrik porträttmålare.

De senaste åren har Christina framförallt ägnat sig åt ett mer abstrakt måleri. Hon har själv myntat begreppet Progressive Expressionism för att beskriva sitt sätt att måla. Det kombinerar abstrakta, figurativa och realistiska element till en kraftfull och mycket unik stil med starka färger.

Christina målar huvudsakligen i olja på duk, för storskaliga bilder föredrar hon oljetempera, och gouache och akvarell för arbeten på papper.

Arrangerades i samverkan med Falbygdens konstförening.