30 juni 2017
Falbygdens museum

Kan själv - en ljudupplevelse för de allra minsta,
26/1 - 21/2 2017

Barn i åldern 0–2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera och utforska omvärlden. I kan själv fick de allra minsta barnen skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

Utställningen visades under perioden 26/1–21/2 2017 och hade producerats av Västarvet inom ramen för Västarvets turnerande verksamhet.