30 juni 2017
Falbygdens museum

Dolda rum - kyrkvindarnas hemligheter,
23/4 - 17/5 2017

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum.

I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – romanska takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till världens äldsta träkonstruktioner i bruk.

I denna utställning ggavs besökaren en inblick i en annars fördold värld. Med bland annat modell, text och bild lyfts 20 av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrktak fram – ett axplock från Skara stifts nyligen genomförda inventering.

Utställningen visades under perioden 23/4 - 17/5 2017

En vandringsutställning producerad av Västergötlands museum.