1 april 2022
Falbygdens museum

Guidning digitalt -Ållebergskragen

Den treringade guldhalskragen från Ålleberg är kanske Falbygdens mest praktfulla fornfynd. En kopia av kragen finns att se i utställningarna på Falbygdens museum. De tre liggande guldrören pryds av nästan 140 små figurer. Förmodligen hör bildspråket ihop med den tidens maktelit.

Det finns många olika tolkningar om hur figurerna på kragen ska förstås och om vem som burit kragen. Hör arkeolog Egil Josefson berätta. Ida Feltzin, museipedagog och arkeolog, ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Arkeologi handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se