28 februari 2022
Falbygdens museum

Minsta och största flintföremål

På Falbygdens museum finns en spännande arkeologisk samling. Den består av fynd från sten-, brons- och järnålder. De flesta fynden kommer från stenåldern och vittnar om människorna som levde här från istidens slut till ca 2000 fKr. På guidefilmen berättar arkeolog och museipedagog Cecilia Jensen om samlingens minsta och största flintföremål. Museipedagog Ida Feltzin frågar. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, egna minnen eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se