1 september 2019
Falbygdens museum

Guldhalskragen från Ålleberg

Den världsberömda guldhalskragen hittades 1827 vid Ållebergs norra ände av Lars Helgesson och Gustav Sandsjö vid ”uppgrävning av sten till spiselhällar, ungefär 36 alnar nedanom en lodrät klippvägg av berget”. Välkommen att se den välgjorda kopian här på museet, originalet förvaras på Historiska museet i Stockholm.

När den hittades var halskragen sönderbruten och några delar saknas än idag. Halskragen har satts samman av tre ihåliga rör och på dem myllrar det av små pålödda figurer, totalt finns 137 stycken. Här ses geometriska dekorer, djur- och människofigurer. En del av djuren finns i verkliga livet, andra som mytiska väsen från sagorna.

Visar kanske halskragen oss en mytologisk berättelse som vi idag inte längre minns? Är det kultdeltagare, rituella danser och tillbedjare med uppsträckta händer vi ser? Är det vaktande drakar, fåglar som spanar åt gudarna och kanske grisen Särimner som skymtar förbi? Vad dekoren betyder kan vi bara spekulera i.

Välkommen att se den välgjorda kopian här på museet, originalet förvaras på Historiska museet i Stockholm.