27 februari 2023
Falbygdens museum

Falbygdens gröna liv
- vård och bevarande av bygdens goda livsmiljöer.

Vår bygd är både forntid och framtid med bördiga jordar och artrikedom i alléer, stenmurar och åkerholmar. Det ska vårdas och fortsätta vara goda livsmiljöer för både människor och natur - så som de varit sedan urminnes tider. Men vad betyder det i praktiken?

Lyssna till ett föredrag av kommunekolog Dag Fredriksson.

grön bakgrund med texten Falbygdens gröna liv i vitt. Foto av Dag Fredriksson i cirkel

Hur arbetas det med kartläggning, mål och åtgärder i Falköpings kommun? Kommunekolog Dag Fredriksson som berättar om det arbete som sker i vår bygd. Dag är projektledaren som bland annar arbetar med grönstrukturplanerna för Falköping, Floby och Stenstorp.

När, var, hur?

onsdag 22 mars, kl 18-ca 19 på Falbygdens museum.
Fri entré, ingen föranmälan.

Programmet genomförs som en del av Earth hour-veckan och i samband med utställningen WhoCares?, som visas på museet till och med 16 april.