23 januari 2022
Falbygdens museum

Antisemitism-då och nu,
Min farfar överlevde förintelsen.

Med anledning av Förintelsens minnesdag 27 januari visar vi miniutställningen Antisemitism-då och nu samt tillgängliggör föredraget Min farfar överlevde förintelsen digitalt.

Skaffa dig kunskap om antisemitismens historiska bakgrund, uttrycksformer och konsekvenser. Lär dig känna igen dess uttryck och våga protestera. Fördomar och hat är ett hot mot vårt demokratiska samhälle och principen om alla människors lika värde.

Eliot Waldfogel i blå skjorta mot svart bakgrund

Utställningen Antisemitism - då och nu är en affischutställning producerad av Forum för levande historia. Under perioden 22/1 - 20/2 visas den på Falbygdens museum, Falköpings bibliotek samt filialerna i Åsarp, Kinnarp och Floby.

Via en länk tillgängliggör vi Eliot Walfogels berättelse om sin farfar Chaskiel, som överlevde gettot i Lodz och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.