22 december 2021
Falbygdens museum

Museet under Covid

Falbygdens museum följer folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid 19.

För att undvika trängsel håller vi koll på antalet besökare som samtidigt vistas i lokalerna. Ansvaret är delat mellan oss och dig som besökare. Tillsammans visar vi omsorg om varandra genom att hålla avstånd och tålmodigt vänta in vår tur om det skulle behövas.

Följande gäller

  • Vi har förberett museet för trygga besök.
  • På museet finns generösa ytor och olika utställningslokaler. Det finns därmed möjlighet att ge varandra utrymme och välja en annan yta om andra gäster befinner sig i den ena.
  • Vi håller räkning på antal besökare samtidigt för att undvika trängsel, beräknat utifrån museets tillgängliga besöksytor. Max 30 besökare samtidigt.
  • Vid butikens kassa finns plexiglasskydd mellan personal och besökare.
  • Handsprit finns tillgängligt och besökstoaletter för handtvätt.
  • Givetvis stannar vår personal hemma vid symptom. Vi ber även dig som besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma.
  • Vid frågor ring museet på 0515-88 50 50 eller 073-270 12 54.