22 oktober 2021
Falbygdens museum

Museet jubilerar!

Nu är det snart bara 1 månad kvar till vårt Jubileum! Lördag 27/11 firar vi att Falbygdens museum och Falbygdens hembygds och fornminnesförening verkat i 60 + 100 år för Falköpings historia!

Vi börjar uppladdningen inför firandet redan nu, med några glimtar från den tid som gått.

Att fånga den värld som flyr

Bilden visar ett av de allra första föremålen som samlades in av fornminnesföreningen 1922, med syfte att taga tillvara på allt, som ännu kan finnas kvar av gammalt och fornt i bygden.

Det korsformade spännet i brons med det lilla djurhuvudet längst fram, hittades tillsammans med en benring och rester av människoben på Bångsgårdens ägor i Östra Tunhem. Spännet kan ses som ett minne från en människa som levde i bygden runt 400 e.Kr. Troligen höll det samman en mantel eller annat klädesplagg som personen fick med sig i graven.

Bronsföremålet inregistrerades som nummer 3 i den så kallade jordfyndskatalogen. Idag innehåller den ytterligare ca 7000 föremål= berättelser om forntiden på Falbygden.