13 mars 2020
Ekehagens forntidsby

Åtgärder under Coronatider

Med anledning av covid-19 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten och vidtar extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg miljö. Vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd och beslut kring hanteringen av Coronaviruset.

Följande gäller för närvarande:

Höstöppet, 10 augusti - 30 september

  • Ekehagen är öppet måndag - fredag. Ekehagens område är stort och utomhus, vilket ger möjlighet att undvika trängsel.
  • Forntidsbyn erbjuder några obemannade aktivitetsstationer utspridda på olika platser i byn, för att minimera risk för trängsel.
  • Serveringslokal och uteservering har anpassats för att undvika trängsel. Du kan även köpa med fika att äta ute i forntidsbyn. Knacka på rutan i hörnet vid entrén så kan vi langa genom fönstret, om du vill känna dig extra säker.
  • Antalet gäster i mottagningsbyggnaden och byn kan behöva begränsas. Vid köbildning, hör med personalen om det är okey att komma in.
  • Håll ett ordentligt avstånd till andra besökare och personal. Vänta en stund om många är på kö redan.
  • Tvätta händerna noga. Det finns tvål och vatten på toaletterna, vid stenåldersbondens boplats, vid järnåldershuset samt handsprit på valda platser i mottagningsbyggnaden.

Bokade besök

Ekehagen är fortsatt öppet för mindre förbokade slutna grupper, tills något annat meddelas. Kontaka ekehagen@falkoping.se eller 0515-88 67 60 vid frågor.

Karantänkultur

Det finns mycket kultur att ta del av hemifrån eller på egen hand i naturen. På Karantänkultur Falköpinglänk till annan webbplats hittar du tips på vad du kan göra!

Löpande uppdatering

Ekehagen och kommunen följer noga utvecklingen och uppdaterar informationen här löpande. Läs mer om Falköpings kommuns riktlinjer här.länk till annan webbplats