Connect Falköping

Connect Falköping är en mötesplats för människor med olika kulturella bakgrunder. Vi vill skapa trivsel, trygghet och delaktighet genom goda möten och aktiviteter av många olika slag.

Råd och stöd från alla grannskapsvärdarna finns även under 2018, till alla kommuninvånares tjänst. Du möter dem på Dotorp- och Åttagårdsskolan, i verksamhetens lokal och på andra platser utomhus inom tätorten.

Connect har sin träffpunkt på Wetterlinsgatan 17G. Våra öppettider är tisdag-fredag kl. 11-20.

Aktuellt

Verksamheten

High five

Verksamheten bygger på samverkan med Falköpingsborna och med de aktörer som finns där vi verkar. Vi arbetar för att ta till vara på intressen, kunnande och engagemang. Har du någon idé som du vill förverkliga och som kan bidra till utveckling, trygghet och trivsel? Du kanske vill starta en aktivitet av något slag, komma i kontakt med människor med annan kulturell bakgrund än din egen eller bara göra en insats för dina medmänniskor? Vi har ett stort kontaktnät inom vårt geografiska område och kan vara dig till hjälp med planering och genomförande.

Frågor om vår verksamhet kan ställas till grannskapsvärdarna eller till Åsa Karlsson.

— Tillsammans kan vi göra mycket för trivsel, trygghet och utveckling av ett område i vår kommun.

Tveka inte att använda våra språkresuser!

Det innebär att en stor resurs finns tillgänglig inom detta område. Nedan finns en lista över olika telefonnummer och till vilka språkgrupper de är knutna.

Kontaktuppgifter

Åsa Karlsson, verksamhetsledare

0732-70 12 48

asa.karlsson@falkoping.se

Åsa pratar: svenska och engelska

 

Wael Al Motlak, grannskapsvärd

0732-70 25 10

wael.almotlak@falkoping.se

Wael pratar: svenska, somaliska, arabiska och engelska  

 

Nicmo Nuuh, grannskapsvärd

0732-70 25 05

nicmo.nuuh@falkoping.se

Nicmo pratar: Somaliska och svenska. 


Jorge Retamal Barros, grannskapsvärd

0732-70 25 03
jorge.retamalbarros@falkoping.se

Jorge pratar: spanska och svenska  


 

Naema Musa, grannskapsvärd

0722-19 04 90
naema.musa@falkoping.se

Naema pratar: svenska, somaliska, arabiska och engelska.


 

Abdiaziiz Mohamed, grannskapsvärd

0732-70 25 07

Abdiaziiz pratar: somaliska och arabiska.


 

Fatima Alokleh, grannskapsvärd

0732-70 25 06

fatima.alokleh@falkoping.se

 

Fatima pratar: arabiska, engelska och svenska


 

Aseo Aslan, grannskapsvärd

0732-70 25 09

aseo.aslan@falkoping.se

Aseo pratar: Arabiska, engelska och svenska