Centralskolan

Centralskolans devis är Trygg - Trivs - och Lär. Vår vision är att alla,elever som personal ska känna trygghet, att de ska får möjlighet att trivas för att sedan lära för livet!

Aktuellt

Under sommaren kommer det ske förändringar på denna hemsida, bland annat kommer klassernas hemsidor tas bort. Under hösten kommer det upprättas sidor för respektive klass på Unikum.