Anslutning till kommunalt VA-nät

Vattenledningar

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa om hur du ansluter din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Bygga om eller bygga nytt?

Om du planerar att bygga om eller bygga nytt ska du först ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden. Bygglovsguiden hjälper er med frågor kring bygget.

VA-avdelningen tar del av informationen som kommer in till byggnadsnämnden. VA-avdelningen tittar först på om fastigheten har möjlighet till kommunalt vatten och avlopp. För industrianslutningar kan särskilda krav komma in i bilden.

Servisledning

En servisledning är en ledning för till exempel el, vatten, avlopp eller gas, mellan ledningsnätet och fastigheten.

Gör en servisanmälan om ni vill ha en ny VA-ledning/servis till er fastighet. Blanketten skickas till anslutning.va@falkoping.se, alternativt ring: 0515-88 52 02

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift tas ut för att täcka kostnader för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Anslutningsavgiften varierar beroende på antalet ledningar som ska anslutas, antalet lägenheter, tomtens storlek, med mera. Kontakta VA-avdelningen för en exakt prisuppgift för din fastighet eller andra frågor som berör din anslutning.

Anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde

För fastigheter som ligger utanför tätort så finns det möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och/eller avlopp. En förutsättning är att ledningsnätet har tillräcklig kapacitet för ytterligare anslutning. En särskild taxa för anslutningsavgifter gäller utanför kommunens verksamhetsområde (som oftast sammanfaller med tätortsgränser). Kontakt VA-avdelningen för en prisuppgift för din fastighet eller andra frågor som berör din anslutning.

Nu finns det en vägledning framtagen för fastigheter som funderar på att bilda en samfällighet för att ansluta sig till kommunalt VA. Läs mer om: Vägledning för samfälligheter

Enskilda avlopp

Frågor om enskilda avlopp hänvisas till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Fastighetsägaren är själv ansvarig för rening av avloppsvatten som släpps ut från fastigheten. MÖS granskar att fastigheten har en godkänd avloppsanläggning.