Vid Piltagårdsgatan och vid Vintervägen (Skattegården) finns det kommunala villatomter till försäljning. 3 av tomterna vid Vintervägen har idag anslutning till färdig lokalgata. Köpeskillingen för tomterna på Vintervägen (Skattegården) är 210 000 kr/st och för tomterna vid Piltagårdsgatan är priset 37,50 kr/kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Detaljplanen för Skattegården medger även område med tomter för parhus eller radhus.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.