Vid Piltagårdsgatan och vid Vintervägen (Skattegården) finns det kommunala villatomter till försäljning. 3 av tomterna vid Vintervägen har idag anslutning till färdig lokalgata. Köpeskillingen för tomterna på Vintervägen (Skattegården) är 210 000 kr/st och för tomterna vid Piltagårdsgatan är priset 37,50 kr/kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Detaljplanen för Skattegården medger även område med tomter för parhus eller radhus.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Kartor

Karta över lediga tomter Piltagårdsgatan i StenstorpPDF

Karta över lediga tomter Skattegården i StenstorpPDF

Bilder

Bilder på tomter PiltagårdsgatanPDF

Bilder på tomter SkattegårdenPDF

 

Plan

  • För tomterna på Skattegården (Vintervägen) gäller detaljplan för Stenstorp 2:74 m.fl, Stenstorps tätortPDF som vann laga kraft 2010.
  • För tomterna vid Piltagårdsvägen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälle, Stenstorp Krackgården 4:8 m.fl. som vann laga kraft 1977.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!