Bygga nytt, ändra eller riva

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, glasa in altanen eller kanske installera en eldstad? På stadsbyggnadsavdelningen handlägger vi ditt byggärende.

Ett gott råd till dig som vill bygga är att tidigt ta kontakt med oss för att få besked om vilka förutsättningar och regler som gäller för ditt projekt. Vi ger råd och anvisningar i de frågor som ligger inom vårt verksamhetsområde. På stadsbyggnadsavdelningen är goda råd kostnadsfria.

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder finns på Boverkets webbplats, se länk nedan.