Uträkning av magasinvolym 

Uträkning av magasinvolym vid 10 mm regn