Studiebesök

Elever

VA-avdelningen tar gärna emot studiebesök på kommunens reningsverk! Säkerheten för besökare och anställda är viktig och därför gäller följande regler vid studiebesök av elever.

  • Max 10 elever per besök, plus lärare
  • Samlas vid grinden och invänta er guide
  • Följ guiden vid besöket och håll ihop gruppen
  • Vid olycka ring 112