Mark till näringsverksamhet i Floby

Området är lämpligt för tillverkningsindustri, lager och dylikt. Tomtstorlekar från ett par tusen m² och uppåt går att skapa. Sammanlagt finns cirka 190 000 m² inom gällande detaljplan, varav drygt 45 000 m² är direkt tillgängliga, dvs. vatten- och avloppsledningar och gator är anlagda. Tomtpris 10 kr/m².

Kartan visar Floby med ett område för industritomter.