Mark till näringsverksamhet i Falköping

Brogärdet

I Brogärdets industriområde (vid Södermannagatan) i Falköping finns det ca 40 000 kvadratmeter mark för industri.

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Lediga tomter på Brogärdet markerade med vågraster

För området gäller detaljplan för Tåstorp 7:7 m.fl., Brogärdets industriområde, Brogärdet, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2007.

Markpris

Priset för marken ligger på 55 kr/kvm. Alla tomter ligger i B-läge.

Marjarps industriområde

I Marjarps industriområde finns mark planlagd för industri. Priset ligger på 55 kr/kvm i B-läge (upp till 30 000 kvm därefter 35 kr/kvm) och 80 kr/kvm i A-läge.

Bilder

Bild taget från syd

Bild taget från väst

Bild taget från norr

Bild taget från öst

Sikagårdens industriområde

Sikagårdens industriområde sträcker sig längs väg 46 (Skövdevägen) från Wetterlinsgatan i söder till Skaravägen (väg 184) i norr. Den södra delen av industriområdet är fullt utbyggd med industri, lager och handel.

Kartan visar lediga industritomter på Sikagårdens industriområde.

Den obebyggda delen omfattar ca 92 600 kvm mark för industri/hantverk. Tomtstorlekarna kan anpassas efter behov. Här är en karta över hela Sikagården.PDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Traversen, Sikagårdens industriområde Tåstorp, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2002. Observera att industrigatan inte kommer att kunna anslutas mot väg 184 enligt detaljplan.

Markpris

Priset för marken ligger på 80 kr/kvm. Alla tomter ligger i A-läge.

Södra delen av Sikagården

Under 2014 har Österängsgatan byggts ut så att ca 32 700 kvm mark finns tillgänglig att bygga på.

Norra delen av Sikagården

Återstoden av Sikagården uppgår till ca 59 900 kvm mark som kan bebyggas efter utbyggnad av Sikagårdsgatan från söder. I detaljplanen anges att denna gata skall anslutas mot väg 184. Observera att denna förutsättning inte längre gäller. Anslutning till väg 184 är istället planerad från Nordmannagatan vid Brogärdet. Utbyggnad planeras till 2020.

Västertull

Mellan Parkgatan och Bangatan, på Västertull, ett stenkast från Falköpings centrum, finns en ledig tomt för kontorsbyggnation. Tomten, som är avstyckad med beteckningen Bryggaren 9, är 3 846 kvm med en byggrätt på 846 kvm BYA.

Ledig tomt på Västertull markerade med vågraster

Ålleberg center

Vid Falköpings södra infart, där väg 46 och 47 sammanstrålar i en cirkulationsplats, ligger Ålleberg center. Norr, öster och väster om cirkulationsplatsen finns redan utbyggda områden för handel och lager.

Kartan visar lediga industritomter på Vilhelmsro industriområde.

Lediga tomter på Ålleberg center markerade med vågraster

Söder om cirkulationsplatsen ligger två områden som sammanlagt uppgår till ca       100 000 kvm. Områdena kan användas till handel, restaurang och drivmedelsförsäljning. Området närmast rondellen är sålt för etablering av en Biltemabutik. Den andra ytan har kommunen sålt till Sel Hällkistan AB som ska genomföra byggnation för handel.

Detaljplan

För det södra området gäller detaljplan Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vann laga kraft 2017. En ny detaljplan är under framtagande. Förväntat antagande är under senare delen av år 2020.

Markpris

Priset för marken ligger på 80 kr/kvm (A-läge).

Området öster om cpl väg 46/47

Öster om cirkulationsplatsen är samtliga tomter avsedda för handel/lager. Samtliga fastigheter är sålda.