Mark till näringsverksamhet

Vill ditt företag etablera sig i Falköping eller utöka redan befintlig näringsverksamhet? Kommunen strävar efter att ge dig god service både före, under och efter ett genomfört markköp.

Kontaktpersoner

På denna och följande sidor får ni endast information om det som är relaterat till själva markköpet. Är ni redan etablerade och vill utöka räcker kanske detta. Vid nyetableringar rekommenderas däremot alltid att en första kontakt tas med kommunens näringslivschef.

Lokalisering

Falköpings kommun tillhandahåller mark för näringsverksamhet i tre av kommunens tätorter. Välj bland: Falköping, Floby och Stenstorp, beroende på vilken ort du är intresserad av.

Kostnad

Vi kan inte besvara frågan vad etableringen eller utökningen kostar i sin helhet. Däremot kan vi ge dig bra information om de delar av kostnaden som Falköpings kommun måste ta ut.