Prästgårdsgärde på Vilhelmsro

Prästgårdsgärde, som är en del av Gamla Stan 2:2, ligger mellan Bangatan, Hwassgatan, Sköttningsvägen och S:t Olofs kyrkogård endast 300 m från Stora Torget i Falköping.

Falköpings kommun har köpt det aktuella området, som är ca 28 000 kvm, från Svenska kyrkan för att möjliggöra byggnation av ca 170 lägenheter i flerbostadshus. Det tillåtna våningsantalet varierar mellan två och fem. Falköpings kommun har genomfört en markanvisningstävling som vanns av OBOS Sverige AB som har inlett försäljningsprocessen. Mer info finns på OBOS Sverige AB's hemsida http://www.obos.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan

Detaljplanen antogs 2015.

Karta

Karta över Prästgårdsgärde.PDF