Vid Östergårdsgatan i Vartofta finns det fem kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med villatomter till salu i Vartofta.

Områden med villatomter till salu i Vartofta.

Karta

Karta över lediga tomter i VartoftaPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i VartoftaPDF

Plan

För tomterna gäller detaljplan för Slöta 4:71 m.fl, Vartofta samhälle som vann laga kraft 1988. Hör av dig om du vill titta på planen!