Vid Kattebergsvägen och Norra vägen i Torbjörntorp finns det 13 kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med villatomter till salu i Torbjörntorp.

Områden med villatomter till salu i Torbjörntorp.

Karta

Karta över lediga tomter vid Kattebergsvägen i TorbjörntorpPDF

Karta över ledig tomt vid Norra vägen i TorbjörntorpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i TorbjörntorpPDF

Planer

  • För tomterna vid Kattebergsvägen gäller detaljplan Torbjörntorp 10:2 m.fl. (Katteberget), Torbjörntorp som vann laga kraft 1989.
  • För tomten vid Norra vägen gäller byggnadsplan för Torbjörntorps samhälle, Berg 1:2 m.fl. som vann laga kraft 1979.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!