Vid Piltagårdsgatan finns det 3 st kommunala villatomter till försäljning. Vid Vintervägen (Skattegården) finns det 12 st kommunala villatomter, 3 av dessa har idag anslutning till färdig lokalgata. Köpeskillingen för tomterna på Vintervägen (Skattegården) är 210 000 kr/st och för tomterna vid Piltagårdsgatan är priset 37,50 kr/kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Detaljplanen för Skattegården medger även område med tomter för parhus eller radhus.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Stenstorp.

Kartor

Karta över lediga tomter Piltagårdsgatan i StenstorpPDF

Karta över lediga tomter Skattegården i StenstorpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter på PiltagårdsgatanPDF

Bilder på lediga tomter på SkattegårdenPDF

 

Plan

  • För tomterna på Skattegården (Vintervägen) gäller detaljplan för Stenstorp 2:74 m.fl, Stenstorps tätortPDF som vann laga kraft 2010.
  • För tomterna vid Piltagårdsvägen gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälle, Stenstorp Krackgården 4:8 m.fl. som vann laga kraft 1977.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!