Vid Ödegårdsvägen och Björkgatan i Kinnarp/Slutarp finns det fem kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kinnarp-Slutarp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kinnarp-Slutarp.

Karta

Karta över lediga tomter i Kinnarp/SlutarpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i Kinnarp/SlutarpPDF

Plan

För tomterna gäller byggnadsplan för Ödegården 1:66 m.fl, Kinnar-Slutarps samhälle som vann laga kraft 1984. Hör av dig om du vill titta på planen!