Vid Trädgårds- och Villagatan i Kättilstorp finns det fem kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kättilstorp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Kättilstorp.

Karta

Karta över lediga tomter Trädgårdsgatan i KättilstorpPDF

Karta över lediga tomter Villagatan i KättilstorpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i KättilstorpPDF

Plan

  • För tomterna vid Trädgårdsgatan gäller byggnadsplan för Yllestad 1:39 m.fl, Kättilstorps samhälle som vann laga kraft 1980.
  • För tomterna vid Villagatan gäller byggnadsplan för Kättilstorps stationssamhälle i Yllestads socken som vann laga kraft 1956.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!