Tomter Broddetorp

Område med kommunala villatomter i Broddetorp

Vid Falköpings- och Frimansvägen i Broddetorp finns det två kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Karta

Karta över lediga tomter i BroddetorpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i BroddetorpPDF

Plan

För tomterna gäller byggnadsplan för Fjällåkra Frimansgården 2:24 m.fl, Broddetorp samhälle som vann laga kraft 1980. Hör av dig om du vill titta på planen!