Vid Alvareds-, Lövängs-, Olsbro-, Redvägsgatan och Lärkstigen i Åsarp finns det 13 kommunala villatomter till försäljning. Köpeskillingen för tomterna är 15 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning.

Områden med kommunala villatomter till salu i Åsarp.

Områden med kommunala villatomter till salu i Åsarp.

Karta

Karta över lediga tomter i ÅsarpPDF

Bilder

Bilder på lediga tomter i ÅsarpPDF

Plan

  • För tomterna vid Alvareds- och Lövängsgatan gäller byggnadsplan för Åsarps stationssamhälle som vann laga kraft 1956.
  • För tomterna vid Lärkstigen, Olsbro- och Redvägsgatan gäller byggnadsplan för Åsarps samhälle (Alvareds Gatugården 9:22 m.fl.) som vann laga kraft 1956.

Hör av dig om du vill titta på någon av planerna!