Kommunala villatomter till salu, Vilhelmsro (B5), söder om Bangatan

Vi har kommunala tomter i stadsdelen Vilhelmsro, söder om Bangatan. Området, som består av två gator: Pianogatan och Fagottgatan, ligger knappt en kilometer från Falköpings centrum och ett stenkast från Ålleberg center, men ändå i utkanten av staden!

Utbyggnaden har indelats i två etapper med sammanlagt 45 tomter. Den första etappen omfattar 29 tomter. Andra etappen omfattar 16 tomter.   

Storlek och pris

Storleken på  tomterna i etapp 1 och 2 är mellan 849 — 1 148 kvadratmeter. Priset för tomterna är 275 kr/kvadratmeter och fastighetsbildningen kostar mellan 6 250 - 7 750 kr. Priset för samtliga tomter framgår i sammanställningen över villatomter till salu som finns under "Relaterade länkar". Mer uppgifter finns i nedanstående kartor och i räkneexempel.

Karta

Karta över lediga tomter på etapp 1 och 2 Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, FalköpingPDF

Plan

För tomterna gäller detaljplan för del av Gamla Stan 2:26 (etappPDF 2)  som vann laga kraft 18 oktober 2012. Planen tillåter friliggande hus och på vissa tomter par- eller kedjehus. Gemensamt för samtliga är att största tillåtna byggnadsarea är 260 kvadratmeter. Tillåtet antal våningar varierar mellan en och två.

Fastighetsbildning

Förrättningskarta etapp 1 med tomternas mått och koordinaterPDF

Förrättningskarta etapp 2 med tomternas mått och koordinaterPDF

Räkneexempel

Räkneexempel för tomten Safiren 8 på etapp 2 Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, FalköpingPDF

Räkneexempel för tomten Zirkonen 2 på Vilhelmsro (B5) söder Bangatan, Falköping.PDF