Kommunala villatomter till salu, Mösseberg

Vid Danska vägen i stadsdelen Mösseberg, Falköping finns det en kommunal villatomt till försäljning.

Köpeskillingen för tomten är 110 000 kr. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning som uppgår till cirka 11 640 kr.

Karta

Karta över ledig tomt på Mösseberg, FalköpingPDF

Plan

För tomten gäller detaljplan för Tingshögen 10 m.fl., Mösseberg, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2004.

Räkneexempel

Räkneexempel för Tingshögen 15 på Mösseberg, FalköpingPDF