Kommunala villatomter till salu, Anneborg

Vid Snälltågsgatan i stadsdelen Anneborg i Falköping finns två stycken kommunala villatomter till försäljning.

Köpeskillingen för tomterna är 50 kr per kvadratmeter. Till detta kommer ersättning till kommunen för genomförd fastighetsbildning som uppgår till ca 8 500 kr.

Kartor

Karta över lediga tomter på SnälltågsgatanPDF

Planer

För tomterna vid Snälltågsgatan gäller stadsplan för kvarteret Spoven m.m., Anneborg, Falköping och detaljplan för kvarteret Knipan (grupphem)PDF, Anneborg, Falköping som vann laga kraft 1983 respektive 1988.

Räkneexempel

Räkneexempel för en tomt på Anneborg, FalköpingPDF