Mark till enbostadshus

Falköpings kommuns lediga småhustomter visas i kartan nedan. Information om tomtens fastighetsbeteckning, status och areal får du genom att klicka på symbolen i kartan.

Fel vid laddning av objekt.