Mark till enbostadshus

Fel vid laddning av objekt.

Falköpings kommuns lediga småhustomter visas i kartan ovan. Information om tomtens fastighetsbeteckning, status och areal får du genom att klicka på symbolen i kartan.