Markslag

Mark för skogsbruk

Den mark för skogbruk som kommunen äger förvaltas av Skogssällskapet. Skogssällskapet bedriver certifierat skogsbruk enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes enligt Annex 7 till PEFC Technical Document (www.pefc.orglänk till annan webbplats).

Mindre förvaltningsinsatser av akut eller brådskande karaktär genomför kommunen i egen regi.

Kommunen upplåter jakträtt inom skogsmarken.

Mark för jordbruk

Kommunen upplåter jordbruksarrenden inom jordbruksmarken.