Projekt - Utveckling av stadskärnan

Vår kommun är i ständig förändring, den växer och utvecklas. Stadsutveckling handlar om att fokusera på stadens olika delar och funktioner och kopplingen mellan dem för att skapa en stark helhet. Resecentrum, Ranten och Plantis är exempel på stadsutveckling som varit i fokus de senaste åren. Nu fortsätter arbetet i projektet, utveckling av stadskärnan.

Flygfoto över centrum i Falköping

Projekt – Utveckling av stadskärnan

Falköping har de senaste åren fått nya företagsetableringar runt om i stadskärnan och det byggs många bostäder i de mest centrumnära kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha runt 1000 nya invånare, utöver de som redan idag bor och arbetar i området. Med detta i åtanke vänder vi därför blickarna mot de offentliga rummen i stadskärnan och hur de moderna torgen och stråken ska möta framtiden. Det första steget togs redan 2017 när ombyggnaden av Köttorget och delar av Landbogatan stod klar. Nu fortsätter vi att se över resterande delar av stadskärnan.

Intresseanmälan till referensgrupp i arkitekttävling

I den kommande arkitekttävlingen i projektet Utveckling av stadskärnan finns det möjlighet att ingå i en referensgrupp. Anmäl ditt intresse!

Här anmäler du ditt intresse att ingå i referensgruppen

Tack till alla som deltagit i dialogprocessen och svarat på enkäten om rörelsemönster i centrum!

Sammanställningen av dialogen och enkäten finns här.PDF

Sommargatan 2019

En del i det övergripande projektet utvecklingen av stadskärnan var satsningen på Sommargatan, som var öppen mellan 20 juni och 18 augusti i år. Storgatan runt torget var fylld av aktiviteter för alla åldrar för att skapa ett mer livfullt centrum. Det fanns också möjlighet att tycka till om de olika aktiviteterna och utvärderingen av sommargatan kommer nu att vara värdefullt i det fortsatta arbetet.

Utvärdering av sommargatan 2019PDF

bild sommargatan bech

Beach och solstolar på Sommargatan