Slutarp 1:21 (förskola)

Detaljplanen för Slutarp 1:21 har nu antagits. Planen möjliggör för att den befintliga förskolan byggs om så att ca fem avdelningar får plats i den nya förskolan.

Med ombyggnation av förskolan kommer den nya byggnaden att innehålla kök och matsal för både förskolans barn och skolans elever. Med tanke på framtida ökning av antal elever i skolan kan även en tillbyggnad av skolan bli aktuell. Därför möjliggör planen också för en tillbyggnad.

Planförslaget var utställt för samråd den 29 maj – 21 juni 2015. Ett samrådsmöte genomfördes den 3 juni 2015 i lokalen Frökind, Kinnarp-Slutarp. Granskningen ägde rum mellan den 3 september till 24 september 2015. Under granskningstiden visades planförslaget på S:t Sigfridsgatan 11, Falköping.