Rektorn 1 m.fl. (Vindängens skola)

Byggnadsnämnden har den 20 mars 2018, § 31, beslutat om antagande av detaljplan för Rektorn 1 m.fl. , Vindängens skola, inom Falköpings tätort.

Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga ut Vindängens skola samt att tillgodose elevernas behov av friyta. Det formella samrådet ägde rum mellan 20 oktober och 10 november 2017. Granskningen ägde rum mellan 8 januari och 22 januari 2018. Planen vann laga kraft den 20 april 2018.