Lantmannen 7 m.fl.

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram en ny detaljplan för Falköpings mejeri, på fastigheten Lantmannen 7 m.fl.

Falköpings Mejeri har sedan lång tid en etablerad mejeriverksamhet på fastigheten Lantmannen 7 i Falköping. Verksamheten omfattar behandling och framställning av mjölkprodukter med tillverkning av mjölk, grädde, fermenterade mjölkprodukter (fil, crème fraiche) och ost. Syftet med den nya detaljplanen är att Falköpings mejeri ska kunna expandera sin verksamhet. Planen ska göra det möjligt att bygga nytt och bygga till inom området, samt möjliggöra för två nya angöringar (in- och utfart) i direkt anslutning till Bangatan.