Geten 2, Falköpings kommun

Fastigheten Geten 2 är belägen mellan Järnvägsgatan och Sten Sturegatan i Falköping. Fastighetsägaren (Visionsgruppen AB) har ansökt om att upprätta en ny detaljplan, med avsikt att uppföra ytterligare bebyggelse inom fastigheten.

Byggnadsnämnden gav därför i uppdrag till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett förslag till ny detaljplan. Den 17 maj 2016 beslutade byggnadsnämnden att sända ut förslaget på granskning. Granskningen skedde mellan den 26 maj och den 17 juni 2016. Den 23 augusti 2016 antogs detaljplanen av byggnadsnämnden.

På Geten 2 finns idag ett flerbostadshus som uppfördes år 1929, vilket med åren delvis har förlorat sitt tidsenliga uttryck. Den nya bebyggelsen, bestående av flerbostadshus i fyra våningar, är tänkt att placeras norr om befintlig byggnad (se bilden nedan).

 

Geten 2