Antagna och pågående detaljplaner

På kommunens stadsbyggnadsavdelning pågår ett kontinuerligt arbete med detaljplaner. Här nedan kan du titta på aktuella planförslag och se vart i planprocessen de befinner sig. Du finner även detaljplaner som antagits de senaste åren.

Byggnadsnämnden tar, på delegation från kommunfullmäktige, beslut om detaljplaner gällande samråd, granskning och antagande. Information om kommande sammanträden samt mötesprotokoll finner du på Byggnadsnämndens sida.