Detaljplaner för Stenstorp

En detaljplan reglerar hur marken den omfattar får bebyggas och användas. Här kan du studera de detaljplaner som antagits från och med 2006. Har du frågor kring detaljplaner som antagits före 2006 är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsavdelningen.

Del av Stenstorp 2:53 - Gustaf Dahlénskolan

Skola
Antagen: 2013-10-02
PlankartaPDF   PlanbeskrivningPDF

Allvaret 6

Bostäder
Antagen 2010-09-09
Plankarta PDFPlanbeskrivningPDF

Stenstorp 2:74 m.fl.

Bostäder
Antagen 2010-05-20
PlankartaPDF  PlanbeskrivningPDF