24 oktober 2022
Stadskärnan

Trafik och parkeringar

Biltrafiken kommer att nå centrum från Landbogatan och Sankt Olofsgatan. Östertullsgatan kommer öppnas upp för genomfartstrafik från Trädgårdsgatan till Nygatan. Inne på Stora torget blir det bilfritt för att vi ska få ett centrum för möten med utvecklad handel och nöjes- och restaurangliv.

Varutransporter till butiker på torget, transport av gods eller boende på adress vid gågatan och transport av sjuka eller rörelsehindrade personer till/från adress på gågatan kommer fortsatt att kunna köra in till torget. Parkeringar för rörelsehindrade kommer att kompletteras på tre platser, vid Trätorget, kyrkoparkering och S:t Olofs kyrka.

ritning trafikrörelser

Framtida trafikrörelser i stadskärnan. (Klicka för större bild)

ritning leveranser

Leveranser till butiker och torg

Det är viktigt att det är lätt att komma till centrum. Kopplingen till busshållplats Centrum ska stärkas och cykelparkeringar utökas på och runt torget för att underlätta för hållbara resor. Cykeltrafiken sker antingen i blandtrafik eller på fotgängares villkor.

Parkeringen vid gamla FT-huset flyttas

Parkeringen vid gamla FT-huset flyttas. Det ger en siktlinje och koppling mellan torgen och prästgården och flätar samman parkrum och stadsrum. Den nya parkeringen får 59 platser.

ritning parkering

Parkeringen flyttas.

ritning ny parkering
ritning siktlinje

Genom att flytta parkeringen skapas en siktlinje från Köttorget till prästgården.