Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-10-02

Välkommen till Vattendagen 2018!

Torsdag 18 oktober bjuder Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden in allmänheten till en vattendag. I år blir det besök vid Stadskvarns kraftverk i Mariestad, Tibrobäcken och Hornborgasjön. Buss avgår från Skara kl 09.30!

Följande programpunkter står på dagordningen:

  • Planerad rivning av dammen vid Stadskvarns kraftverk i Mariestad
  • Restaurering av Tibrobäcken, ett mindre tätortsnära vattendrag.
  • Hornborgasjön torrläggs? Vad händer med sjöns vattenstånd?

Anmälan

Konferensen är gratis och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Anmäl dig senast den 15 oktober. Först till kvarn gäller!

Program och anmälanPDF

Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflödenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.